Tôi sửa chữa máy photocopy và tân binh không biết nhiều, hy vọng bạn tự hỏi ḿnh như thế nào để xóa các mă lỗi và mă lỗi của ḍng máy photocopy Rioch. cảm ơn bạn. xin vui ḷng gửi cho tôi một, xin vui ḷng gửi mail hoann39@gmail.com