PDA

View Full Version : My in mu laser Konica C6501 PrintExpress


Custom Search


printexpress
08-29-2016, 07:12 AM
ᑭᖇ𝐈ᑎ𝐓 𝐄᙭ᑭᖇ𝐄ᔕᔕ (𝐈ᑎ ᕼả𝐈 ᗩᑎᕼ)
𝐂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐓𝐇ƯƠ𝐍𝐆 𝐌Ạ𝐈 𝐃Ị𝐂𝐇 𝐕Ụ 𝐈𝐍 𝐇Ả𝐈 𝐀𝐍𝐇
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐧 𝐢𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡:
+ Ấ𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐯ă𝐧 𝐩𝐡𝐧𝐠: Bao thư, biểu mẫu, danh thiếp, ba đựng hồ sơ, giầy ghi ch, giấy tiu đề, nhn đĩa...
+ Ấn phẩm quảng co: banner, poster, catalouge, thiệp, tờ rơi, voucher...
+ Ấ𝐧 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐤𝐡𝐜: bao l x, in nhn treo, lịch,menu, ti giấy, hộp giấy, v giữ xe, thiệp cưới, photobook, sổ tay, nhn deal, tem bảo hnh...
𝐃ị𝐜𝐡 𝐯ụ:
+ Cho thu my in, my photocopy
+ Sản phẩm in
+ Lể hội hoa xun
############### 𝓛𝓲𝓷 𝓱ệ #################
Đ/c: 𝟐𝟏𝟒 𝐍𝐠𝐮𝐲ễ𝐧 𝐓𝐫ọ𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐲ể𝐧, 𝐏.𝟖, 𝐐.𝐏𝐡 𝐍𝐡𝐮ậ𝐧, 𝐓𝐩. 𝐇𝐂𝐌
⓪⑧.⑥⑧⑧.③⑨.②⑨.②⑨ | ⓪⑧.⑧⑧⑧⑥.②⑧②⑧
𝒉𝒂𝒊𝒂𝒏𝒉@𝒊𝒏𝒏𝒉𝒂𝒏𝒉60𝒔.𝒗𝒏
Website: 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭𝐞𝐱𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬.𝐯𝐧/

Custom Search