Results 1 to 10 of 10
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  May 2020
  Location
  HCM city
  Posts
  10
  Rep Power
  1

  Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  I am using Ricoh mpc7500 copier. I memory clear 5-801-2. Now when you open the photo machine, it shows jam of Area D with the words at the bottom of the screen (set fuser unit correctly). Hope everybody help please

 2. #2
  Service Manager 5,000+ Posts
  Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  Phil B.'s Avatar
  Join Date
  Jul 2016
  Location
  Raleigh NC
  Posts
  8,346
  Rep Power
  180

  Re: Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  Quote Originally Posted by mgipa View Post
  I am using Ricoh mpc7500 copier. I memory clear 5-801-2. Now when you open the photo machine, it shows jam of Area D with the words at the bottom of the screen (set fuser unit correctly). Hope everybody help please
  what happened that you thought doing a memory clear would fix it?

 3. #3
  Junior Member
  Join Date
  May 2020
  Location
  HCM city
  Posts
  10
  Rep Power
  1

  Re: Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  [QUOTE = Phil B .; 1483165] điều ǵ đó với bạn khi bạn đang ở đó? [/ QUOTE]


  My copier jammed D paper after I clear memory

 4. #4
  Service Manager 5,000+ Posts
  Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  Phil B.'s Avatar
  Join Date
  Jul 2016
  Location
  Raleigh NC
  Posts
  8,346
  Rep Power
  180

  Re: Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  Quote Originally Posted by mgipa View Post
  [QUOTE = Phil B .; 1483165] điều ǵ đó với bạn khi bạn đang ở đó? [/ QUOTE]


  My copier jammed D paper after I clear memory
  Are you sure you did 02? Did you reinput any settings after doing the all clear?
  Clearly you aren't a trained tech.

  Sent from my SM-G960U using Tapatalk
  Last edited by Phil B.; 05-23-2020 at 05:47 PM.

 5. #5
  Retired 10,000+ Posts slimslob's Avatar
  Join Date
  May 2013
  Location
  Bakersfield, CA
  Posts
  11,655
  Rep Power
  280

  Re: Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  The jam in area D is strictly as a guidance for Susie-Q operator to know where to look for the paper.

  Jam code J-001 means a problem found either at power on or when all jam doors have been closed.

  If you are a technician, you first need to correct what ever is causing it to indicate set fuser unit correctly. Until the fusing unit is correctly installed, you will not be aboe to clear the jam. The jam is most likely because the fusing unit is not properly set. Be sure to check the drawer connectors for any small scraps of paper on contact pins.

  If you did run Sp 5801-002, you had better hope that you have access to the machines birth certificate or a recent non default print out. If not you could be looking at 4 hours or more doing a manual line position adjustment in order to get it close enough to do an auto line adjustment.


  Việc kẹt ở khu vực D hoàn toàn là một hướng dẫn cho nhà điều hành Susie-Q để biết nơi cần t́m giấy.

  Mă kẹt J-001 có nghĩa là sự cố được t́m thấy khi bật nguồn hoặc khi tất cả các cửa kẹt đă bị đóng.

  Nếu bạn là một kỹ thuật viên, trước tiên bạn cần phải sửa những ǵ đă khiến nó chỉ ra bộ fuser chính xác. Cho đến khi bộ phận sấy mực được cài đặt chính xác, bạn sẽ không phải loay hoay để giải quyết vấn đề. Việc kẹt giấy rất có thể là do bộ phận sấy mực không được đặt đúng. Hăy chắc chắn kiểm tra các đầu nối ngăn kéo xem có bất kỳ mẩu giấy nhỏ nào trên các chân tiếp xúc không.

  Nếu bạn đă chạy Sp 5801-002, bạn có hy vọng tốt hơn rằng bạn có quyền truy cập vào giấy khai sinh của máy hoặc một bản in không mặc định gần đây. Nếu không, bạn có thể xem 4 giờ hoặc hơn để thực hiện điều chỉnh vị trí đường thủ công để có đủ gần để thực hiện điều chỉnh đường tự động.

 6. #6
  Retired 10,000+ Posts slimslob's Avatar
  Join Date
  May 2013
  Location
  Bakersfield, CA
  Posts
  11,655
  Rep Power
  280

  Re: Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  Quote Originally Posted by mgipa View Post
  [QUOTE = Phil B .; 1483165] điều ǵ đó với bạn khi bạn đang ở đó? [/ QUOTE]


  My copier jammed D paper after I clear memory
  That does not answer Phil's question. What was the problem before you touched the machine?

  Điều đó không trả lời câu hỏi của Phil. Vấn đề trước khi bạn chạm vào máy là ǵ?

 7. #7
  Junior Member
  Join Date
  May 2020
  Location
  HCM city
  Posts
  10
  Rep Power
  1

  Re: Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  Thank you all
  I found the problem
  1. Turn off the machine and open the front door
  2. Pull the drawer unit and remove the fuser from the machine
  3. Close the door and turn on the power for boot
  4. Turn off the device and reattach fuser unit

 8. #8
  Junior Member
  Join Date
  May 2020
  Location
  HCM city
  Posts
  10
  Rep Power
  1

  Re: Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  Quote Originally Posted by slimslob View Post
  The jam in area D is strictly as a guidance for Susie-Q operator to know where to look for the paper.

  Jam code J-001 means a problem found either at power on or when all jam doors have been closed.

  If you are a technician, you first need to correct what ever is causing it to indicate set fuser unit correctly. Until the fusing unit is correctly installed, you will not be aboe to clear the jam. The jam is most likely because the fusing unit is not properly set. Be sure to check the drawer connectors for any small scraps of paper on contact pins.

  If you did run Sp 5801-002, you had better hope that you have access to the machines birth certificate or a recent non default print out. If not you could be looking at 4 hours or more doing a manual line position adjustment in order to get it close enough to do an auto line adjustment.


  Việc kẹt ở khu vực D hoàn toàn là một hướng dẫn cho nhà điều hành Susie-Q để biết nơi cần t́m giấy.

  Mă kẹt J-001 có nghĩa là sự cố được t́m thấy khi bật nguồn hoặc khi tất cả các cửa kẹt đă bị đóng.

  Nếu bạn là một kỹ thuật viên, trước tiên bạn cần phải sửa những ǵ đă khiến nó chỉ ra bộ fuser chính xác. Cho đến khi bộ phận sấy mực được cài đặt chính xác, bạn sẽ không phải loay hoay để giải quyết vấn đề. Việc kẹt giấy rất có thể là do bộ phận sấy mực không được đặt đúng. Hăy chắc chắn kiểm tra các đầu nối ngăn kéo xem có bất kỳ mẩu giấy nhỏ nào trên các chân tiếp xúc không.

  Nếu bạn đă chạy Sp 5801-002, bạn có hy vọng tốt hơn rằng bạn có quyền truy cập vào giấy khai sinh của máy hoặc một bản in không mặc định gần đây. Nếu không, bạn có thể xem 4 giờ hoặc hơn để thực hiện điều chỉnh vị trí đường thủ công để có đủ gần để thực hiện điều chỉnh đường tự động.
  thanks

 9. #9
  Junior Member
  Join Date
  May 2020
  Location
  HCM city
  Posts
  10
  Rep Power
  1

  Re: Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  it same ricoh mpc6502
  it different ricoh mpc6502 : after clear 5-801-2. ricoh mpc 6502 report D2. You must make 1-142 turn on and 1134 excute

 10. #10
  Copier Technician 250+ Posts
  Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  mga's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Location
  london
  Posts
  486
  Rep Power
  48

  Re: Ricoh mpc7500 jam j001 D area

  Quote Originally Posted by mgipa View Post
  I am using Ricoh mpc7500 copier. I memory clear 5-801-2. Now when you open the photo machine, it shows jam of Area D with the words at the bottom of the screen (set fuser unit correctly). Hope everybody help please
  Why do a engine clear you have made any problems you had worse you need find in the machine a sheet of paper with have the factory settings and manually input

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Get the Android App
click or scan for the Copytechnet Mobile App

-= -= -= -= -=


IDrive Remote Backup

Lunarpages Internet Solutions

Advertise on Copytechnet

Your Link Here